فیلترهای یکبارمصرف چای و دمنوش های گیاهی

فیلترهای طرح آلمانی

فیلترهای چای و دمنوش طرح آلمانی (ساخت ترکیه)

فیلترهای چای ترکیه طرح آلمانی

 

بسته های ۲۶ عددی

قیمت تکفروشی ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد ۴۰ بسته داخل یک کارتن استندی می باشد

قیمت عمده فروشی هر بسته با کسر ۳۰ درصد : ۸۴۰۰ تومان

هر کارتن ۳۳۶۰۰۰ تومان = ۴۰ بسته * ۸۴۰۰ تومان

 

بسته های ۵۰ عددی

قیمت تکفروشی : ۲۳۰۰۰ تومان

تعداد ۴۰ بسته داخل یک کارتن استندی می باشد

قیمت عمده فروشی هر بسته با کسر ۳۰ درصد : ۱۶۱۰۰ تومان

هر کارتن ۶۴۴۰۰۰ تومان = ۴۰ بسته * ۱۶۱۰۰ تومان

 

WhatsApp chat