تی بگ چیست؟

تی بگ چیست؟

تی بگ به معنای چای کیسه ای می باشد یعنی چایی که در داخل یک کیسه محدود و محصور شده است و به چای لیپتون هم معروف است (نِپتون که در میان مردم رواج یافته اشتباه است). لیپتون یک برند اروپایی است و بدلیل اینکه اولین چای کیسه ای که وارد ایران شد با مارک لیپتون بود و تگ و جلد آن نیز زرد رنگ بود، چای کیسه ای در میان مردم بدین نام معروف شد.

در قدیم چای فقط بصورت برگی بود که در داخل قوری ریخته می شد. بدلیل اینکه بتوان چای را با یک مقدار مشخص و بصورت محدود شده در محل کار و … مورد استفاده قرار داد، چای کیسه ای بوجود آمد. نوع کیسه استفاده شده در آن بگونه ای است که می تواند آب و حرارت را از خود عبور دهد و عطر، طعم و رنگ چای را به آب پس دهد و همچنین باید بگونه ای باشد که از خود، طعم و یا بوی خاصی به چای ندهد و کاملا خنثی باشد.

چای کیسه ای باید قابل حمل باشد و راحت مورد استفاده قرار گیرد. امروزه به این دلیل چای کیسه ای طرفدار بیشتری دارد که آن نسبت به چای معمولی بهتر و سریع تر رنگ می دهد و زودتر قابل استفاده است. به این دلیل که چایی که برای تهیه چای کیسه ای استفاده می شود معمولا چای ریز شده و به شکل گرانول درآمده است. بدلیل ریز بودن، آب سریعتر آن را احاطه می کند و به این دلیل سریعتر رنگ می دهد. پس از استفاده هم، دور انداخته می شود و قوری یا فنجان راحتتر شستشو می گردد. این ساختار و معنای تی بگ می باشد. این تی بگ هم می تواند چای باشد و هم یک دمنوش. می تواند یک گیاه دارویی که به شکل پودر درآمده باشد تا بتوان به شکل دمنوش از آن استفاده نمود.

فایل صوتی در مورد این موضوع را می توانید در همین قسمت بشنوید.

WhatsApp chat