نقش تی بگ ها در کنترل میزان مصرف گیاهان دارویی

نقش تی بگ ها در کنترل میزان مصرف گیاهان دارویی

در مباحث قبل، ساختار و نحوه استفاده از تی بگ های آماده شرح داده شد. نکته مهم و اساسی که هم استفاده کنندگان و هم تولید کنندگان تی بگ باید بدانند آنست که دمنوش های گیاهی که خاصیت دارویی دارند و کاملا طبیعی بوده و از دل طبیعت برخاسته اند باز هم باید مقدار مصرف و نحوه استفاده از آنها کنترل شود و توسط کسانی که در این زمینه اطلاعات کافی و لازم را دارند این کنترل اعمال گردد.

برای مثال وقتی به شخصی گفته می شود که باید دُز معینی از نعنا را برای بهبود دستگاه گوارش خود مصرف نماید اینگونه نیست که فرد تا می تواند نعنا مصرف کند! چرا که استفاده بیش از حد از آن نیز می تواند مضر باشد. در اینجا با درست کردن یک دمنوش که در داخل یک تی بگ محصور شده، در واقع دزی را تعریف نموده ایم. به عنوان مثال، 2 گرم از یک گیاه دارویی داخل تی بگ ریخته شده و برای کسی که باید آن را مصرف کند مشخص است که این مقدار باید مثلا دو بار در روز مصرف شود و نه بیشتر و یا کمتر. بنابراین یک استفاده مهم تی بگ آنست که با توجه به وضعیت شخص که باید چه مقدار و چند روز از یک گیاه دارویی و یا دمنوش خاص استفاده کند؛ از تی بگ در جهت اجرای آن دزی که تشخیص داده شده، بهره برداری می شود.

یک فلسفه مهم و کاربردی تی بگ ها همین است. تی بگ شدن یک گیاه دارویی، دز آن را مشخص می کند و بدین شکل می توان آن را کنترل شده مصرف نمود. استفاده از دز و مقدار لازم، دفعات و ساعات استفاده نه تنها در گیاهان دارویی بلکه در تمام موارد دارویی مصداق دارد.

بنابراین درست کردن تی بگ برای کسانی که نیاز به مصرف داروهای گیاهی دارند، نوعی دز بندی است و می توان بوسیله آن میزان مصرف داروی مورد نظر را کنترل کرد.

فایل صوتی در مورد این موضوع را می توانید در همین قسمت بشنوید.

WhatsApp chat